КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 1/26.09.2023 г.) СА ВКЛЮЧЕНИ 60 УЧЕНИКА ОТ 1 ДО 7 КЛАС И СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018 год.):

Оу Свети Иван Рилски - Варна

 

Име, презиме, фамилия

на преподавателя

 

Клас Наименование Ден от седмицата и бр. часове за седмично разписание
на групата по ЗИ
Росица Великова Тишева 1а клас

Математиката – лесна

и интересна

Вторник – 1 час от 13:00
Сряда – 1 час от 13:00
Павлина  Бончева  Желязкова 2а клас Забавна  математика Сряда – 1 час от 12:15
Петък – 1 час  от 12:15
Десислава  Стефанова  Лютакова 3а клас Занимателна Математика Вторник – 1 час от 13:50
Петък – 1 час от 13:00
Десислава Юлиянова Гечева 4а клас Светът около нас Петък – 2 ч
от 12:20
Ралица Илиева  Калчева 5а, 6а, 6б Аз  и светът  около  мен Вторник – 2 часа
от 13:50
Христо Ефтимов Енчев 1 – 4 клас Тенис на маса – НЕ Понеделник – 1 час от 16:00
Петък – 1 час  от 16:00
Христо Ефтимов Енчев 5 – 6 клас Тенис на маса – ПЕ Вторник  – 1 час  от 13:50
Четвъртък – 1час  от 13:50
Анета Меранзова Атанасова 2а клас Патиланско  царство Събота – 3 часа  /10:00-12:00/
Ани Михайлова Чушкова 5 – 6 клас С компютъра уча и играя Четвъртък – 2 часа /13:00-14:30/