Контакти

За връзка с нас!

24/7

ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА РОДИТЕЛИ:

Директор

Понеделник  от 9:00 – 10:30 часа

Сряда  от 9:00 – 10:30 часа

Вторник  от 16:00 – 17:30 часа

Четвъртък от 16:00 – 17:30 часа

ЗДУД

Вторник от 7:30 – 8:30 часа

Четвъртък от 12:30 – 15:30 часа

Работно време администрация:

ДИРЕКТОР

9:00  –  13:30 часа

14:00 – 17:30 часа

ЗАТС

8:00  –  12:00 часа

12:30 – 16:30 часа

Главен счетоводител

8:30  –  12:30 часа

13:00 – 17:00 часа

ОУ „Св. иван рилски“

Контакти

Адрес

град Варна бул. „Владислав Варненчик“ № 225

Поща

info-400010@edu.mon.bg

Телефон за връзка

052/74 59 80

ЗДУД: 052/74 06 59

ЗАТС: 052/74 19 59

Счетоводител: 052/74 14 77