Нормативни документи

Програми, стратегии и планове за развитието на училището през учебната 2023/2024 година, приети на педагогически съвет и утвърдени от Директора на ОУ „Иван Рилски“ – гр.Варна