СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Училищна програма 2023/2024 година – ПЪРВИ СРОК

ОУ Св. Иван Рилски – Варна

Оу Свети Иван Рилски - Варна

Училищна програма 2023/2024 година – ВТОРИ СРОК

ОУ Св. Иван Рилски – Варна

Оу Свети Иван Рилски - Варна

Училищна  програма ИФО – ПЪРВИ срок

Училищна  програма ИФО – ВТОРИ срок