МАТЕРИАЛНА БАЗА

Вътрешна материална база

ОУ Св. Иван Рилски – Варна

Външна материална база

ОУ Св. Иван Рилски – Варна