Програма в ОРЕС

Дистанционна форма на обучение

ОУ Св. Иван Рилски – Варна

Оу Свети Иван Рилски - Варна

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със създалата се ситуация Ви уведомявам, че екипа на ОУ“Свети Иван Рилски“ ще изпълнява своите служебни задължения стриктно, съобразно разпорежданията на МС и МОН. В понеделник/16 март/ започва дистанционното обучение на учениците от IV – VII клас по график на занятията, които ще използваме за усвояването на учебното съдържание. Надяваме се на пълно съдействие от Ваша страна!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!