Учебен календар

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

ОУ Св. Иван Рилски – Варна

Оу Свети Иван Рилски - Варна
Организацията на учебния ден ще се осъществява чрез едносменен режим на обучение.

Продължителността на учебните часове и междучасията е както следва:

Подготвителни  групи
07:30 – 08:30 часа Прием  на  деца
08:30 – 09:00 часа Закуска
09:00 – 12:00 часа Педагогически  ситуации
12:00 – 13:30 часа ДФПВ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

I и II клас 
Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 8:00 8:35 08:35 – 08:50
2 8:50 9:25 09:25 – 09:50 голямо
3 9:50 10:25 10:25 – 10:45 голямо
4 10:45 11:20 11:20 – 11:35
5 11:35 12:10 12:10 – 12:20
6 12:20 12:55
III и IV клас 
Пореден час Начало на часа Край  на  часа Междучасие
1 8:00 8:40 08:40 – 08:50
2 8:50 9:30 09:30 – 09:50 голямо
3 9:50 10:30 10:30 – 10:45
4 10:45 11:25 11:25 – 11:35
5 11:35 12:15 12:15 – 12:20
6 12:20 13:00
V – VII клас  
Пореден  час Начало  на  часа Край  на  часа Междучасие
1 8:00 8:40 08:40 – 08:50
2 8:50 9:30 09:30 – 09:50 голямо
3 9:50 10:30 10:30 – 10:45 голямо
4 10:45 11:25 11:25 – 11:35
5 11:35 12:15 12:15 – 12:20
6 12:20 13:00 13:00 – 13:05
7 13:05 13:45

Училището осигурява целодневно обучение за учениците от I – VI клас.

Заниманията в ЦОУД започват, както следва:

Първи  и  втори  клас Трети  и четвърти  клас
Час: от – до Занимания Час: от – до Занимания
12:20 – 12:55 Организиран отдих и физическа активност 13:10 – 13:50 Организиран отдих и физическа активност
13:00 – 13:35 Занимания по интереси 14:00 – 14:40 Занимания по интереси
13:45 – 14:20 Самоподготовка 14:40 – 15:20 Самоподготовка
14:35 – 15:10 Самоподготовка 15:30 – 16:10 Самоподготовка
15:25 – 16:00 Занимания по интереси 16:20 – 17:00 Занимания по интереси
Пети  и  шести  клас
Час: от – до Занимания
13:50 – 14:30 Организиран отдих и физическа активност
14:40 – 15:20 Самоподготовка
15:30 – 16:10 Самоподготовка
16:20 – 17:00 Самоподготовка
17:00 – 17:40 Занимания по интереси