102 години

ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ВАРНА

Училището се стреми да установява колкото се може повече контакти със сродни училища в страната и чужбина, с които да споделя проблеми, да разменя идеи, да осъществява съвместни проекти.

Прием 2023/2024

Едно от най-старите училища в град Варна

ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ 

Днес в училището учат  деца от първи до седми клас в 18 класни стаи. Предучилищна подготовка получават децата от района в 2 подготвителни групи – 5 и 6 годишни.

„Образованието не променя света, а хората, които ще променят света“

Пауло Фрейре

В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на децата, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата.

Целите на нашето училище

Издигане на високо ниво на подготовката на учениците чрез качествено обучение и утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник

Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

Обогатяване и обновяване на материалната база и осигуряване на квалификационни форми за учителите с цел развитие на творческата им дейност за прилагане на нови методи на обучение.

Използване на иновативни и интерактивни методи в образователния процес  и поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка.

Проекти

ОУ „Св. Иван Рилски“ работи по следните проекти

Равен достъп до училищно образование

 УСПЕХ ЗА ТЕБ

Подкрепа за приобщаващо образование

Образование за утрешния ден

Видео

Проект „Моето  училище“

Специално за нашите медицински лица, с много обич и благодарност….

Проект  „Големият лов  на  растения“

Новини

ОУ „Св. Иван Рилски“