БИБЛИОТЕКА

Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските  градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Оу Свети Иван Рилски - Варна

ГРАФИК  ЗА  ДЕЖУРСТВО  В БИБЛИОТЕКАТА  II СРОК

 

 

Име и фамилия на  учител
дежурен в библиотеката
Ден  от  седмицата
Времетраене на  дежурството

                                      НЕВЯНКА ХРИСТОВА

ВИОЛИНА ЧАЛЪКОВА

ПОНЕДЕЛНИК

09:30 – 10:30 часа

12:00 – 13:00 часа 

НЕВЯНКА ХРИСТОВА ВТОРНИК

 12:00 – 13:00 часа 

ЯНА МАТЕЕВА СРЯДА

09:30 -10:30 часа

12:30 – 13:30 часа

АБИБЕ САБРИЕВА

ВИОЛИНА ЧАЛЪКОВА

 

ЧЕТВЪРТЪК

08:40 – 09:40 часа

09:40 – 10:40 часа 

АБИБЕ САБРИЕВА

АНЕТА АТАНАСОВА

 

ПЕТЪК

08:40 – 09:40 часа

09:40 – 11:40 часа