АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ /НАСТОЙНИЦИ/ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ – ВАРНА, НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием;
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием;
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план прием;