Уважаеми  родители,
 
Изготвен е проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница: (https://school.uslugi.io и са  в  сила и със задължителен характер за всички общински училища.
15, 16, 21, 22, 23, 27 май 2024 год. от 09:00 до 12:30  и от 13:00 до 16:30 часа.

Обявяване на резултатите

от първо класиране – 03.06.2024  година до 17:00 часа на подадените по електронен  път  заявления  за  прием  в първи  клас.

Родителска  среща за  първокласниците на 10.09.2024 год.  от 16:00 часа.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Задължителна подготовка по учебна програма на МОН

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЕДИН ЧАС СЕДМИЧНО

Училището има мажоретен състав и фанфарен оркестър

Занимания по интереси

Целодневно обучение

Училището разполага с библиотека и компютърни кабинети

Медицински кабинет

осигурена безплатна закуска

Уважаеми родители на бъдещите първокласници за учебната 2024/2025 г.!

В  ОУ  „Св. Иван Рилски“– Варна за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.

В ОУ  „Св. Иван Рилски“– Вашите  деца имат възможност за допълнително обучение по информационни технологии, български език и литература, математика, изобразително изкуство и спорт.


В
ОУ  „Св. Иван Рилски“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VI клас.


В  
ОУ  „Св. Иван Рилски“–  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

ОУ  „Св. Иван Рилски“ –  е училище за децата на практичните и амбициозни родители.
Заповядайте в ОУ  „Св. Иван Рилски“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!


Очакваме Ви!