ЕКИП

ЕКИП

Юлияна Иванова – директор
Светлана Драганова – ЗДУД
Анка Михайлова – р-л направл.ИКТ
Мариана Сербезова – педагогически съветник

Дияна Лъфчиева – гл.счетоводител

Душка Николова – ЗАТС

 

УЧИТЕЛИ ПГ

Галина Николова
Румяна Трендафилова

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Росица Тишева – 1а клас
Павлина Желязкова – 2а клас
Десислава Стефанова – 3а клас
Десислава Кирилова – 4а клас

Абибе Сабриева – ЦДО 1 клас

Анета Атанасова – ЦДО 2 клас

Виолина Чалъкова – ЦДО 3 клас
Невянка Атанасова – ЦДО 4 клас

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Марияна Данаилова – Бълг.език и литература
Красимира Попова – Англ.език и Технологии и предприемачество
Йорданка Йорданова – Математика и Физика
Павлина Драганова – Бъл.език и литература, История и Фр.език
Ралица Калчева – География, Човекът и природата, Химия, Изобр.изкуство
Теодора Русева – Музика, Изобр.изкуство, Технологии и предприемачество
Ивайло Петров – Физическо възп. и спорт
Яна Матеева – История и ЦДО 5 – 6 клас