През тази учебна година, ОУ „Св. Иван Рилски“ участва в Национална програма „Иновации в действие“. Наши партньори бяха СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица, обл. Шумен, СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, обл. Шумен и ОУ „Цанко Церковски“ с. Средище, обл. Силистра. Нашето училище беше представено от г-жа Виолина Чалъкова, г-жа Яна Матеева и ученици от VI б клас – Божидара Иванова, Виктория Тодорова, Ивана Иванова и Мишел Аустриа.

В периода 25 – 28 март домакини на мобилността бяха от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица. Училището сподели своите иновации свързани с училищния парламент и приемствеността между различните образователни степени, представени бяха интерактивни уроци по математика в IX и IV клас. Екипите се запознаха и с родителския клуб „Единство“ и менторските екипи в училището. Нашето училище и СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево споделиха своите добри практики, а учениците-гости бяха ангажирани с много интересни игри и занимания.

В периода 18 – 20 април домакини бяха от СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, обл. Шумен. Г-жа Чалъкова и г-жа Матеева, посетиха училището в с. Никола Козлево и се запознаха с иновацията им, където учебните предмети са неразривно свързани с българските народни традиции. Представен беше мултидисциплинарен урок по математика, български език, информационни технологии и български фолклор. Оставащото време от мобилността се проведе в к.к. Златни пясъци, където екипите учеха, творяха и се забавляваха.