ОУ „Свети Иван Рилски“, кандидатства и беше одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН за създаване на интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Реализирането на проекта дава възможност децата да усвояват елементарни представи, понятия и умения за безопасно поведение на пътя чрез подобряване на инфраструктурата на двора, обогатяване на дидактическата база и учебно-техническите средства и практическо прилагане на знанията на интерактивната площадка по пътна безопасност.

Днес 15.11.2023 г. проектът е реалност благодарение на екипа на фирма ”Трафик Дейли БГ”. Учениците от 7 клас проведоха своя първи учебен час на външната площадка.