Еко училище

Основни постоянни задачи

за нашето училище е икономията на електричен ток и топлинна енергия. Училището е санирано през  2004  година, осветлението е енергоспестяващо. Отоплението до 2006 г. беше с акомулиращи печки, а в последствие беше инсталирано парно отопление, което за жалост работи с промишлен газьол. Винаги колективът и учениците сме работили по екологични проблеми и икономия на електроенергия и вода. По този повод се включихме в проект за енергиен и топлинен мониторинг към енергийна агенция Пловдив. Децата отчитаха показанията за топлинна и електрична енергия и ги нанасяха на постер и web страницата  на проекта. Пестенето на енергия е не само личен въпрос, свързан с финанси, това е въпрос на отговорност към бъдещето на планетата Земя.

  Важна задача за нас е разделното събиране на хартия и други отпадъци. За нас и нашите възпитаници събирането и рециклирането на хартия е въпрос на култура, а не само спасяване на дървета от изсичане. През 2008 г. предадохме 820 кг хартия, а през 2010 – 1500 кг. От стари спортни съоръжения предадохме 493 кг старо желязо.
   Постоянна грижа за парка е обогатяването на растителния фонд. Организираме ежегодно пролетно и есенно почистване. Много време и усилия изисква грижата за парка, алпинеумите и новия цветен часовник. В програмата „Учим за гората“ децата се запознават с различните дървесни видове и грижите за тях. Осъзнават значението на санитарната сеч в парка, като средство за защита от болни дървета и сухи,  които могат да наранят хора при падане. Непрекъснато обогатяваме училищния парк с нови дървесни видове, храсти и цветя.
    

Основните цели на нашата работа са:
Формиране на единни знания за природата;
Формиране на отношение на отговорност към човека като част от природата;
Разширяване и надграждане на познанията върху обкръжаващата ги естествена среда;
Чрез извършване на дейности за опазване на околната среда да се формира трайна екологична култура;
     През януари 2010г. кандидатствахме към фондацията за екологично образование FEE – Компенсиране на въглероден диоксид, която популяризира устойчивото развитие. Фондът е управляван от международна програма „Учим за гората“ и подпомага дейности за екологично образование. Проектът беше завършен в края на месец април. Закупени бяха растения за 500 евро. Засяхме много дървета и храсти, между които 4 броя екзотични магнолии. Изработихме флаер, с който да популяризираме движението Син флаг за България и програмата “ Учим за гората“.
      Тази година се свързахме с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии от София. Изпратиха ни контейнер и започнахме да събираме отработени батерии. Състезанието между класовете ще бъде отчетено на края на първия учебен срок.
     Обмисляме как да организираме събирането и издаването за рециклиране на пластмасови опаковки от закуски и питиета.
Човечеството е на път да разруши единствения си дом, вследствие на собственото си развитие. Ресурсите на биосферата като екосистема и капацитетът и за възстановяване са ограничени. Опазването на природната среда има различни посоки. Надяваме се, че с работата си нашият колектив има принос за опазването на околната среда.

На 12.12.2007 година, училището ни получи зелен флаг и бе прието в общността на еко-училищата.